פיתוח לוגו

פלטת צבעים

C100 M90 Y10 K13

R33 G55 B127

#20377f

C0 M26 Y100 K12

R226 G127 B16

#e2ab0f

C0 M0 Y0 K0

R225 G225 B225

#ffffff

פונטים